Have fun playing sound clips

Listen to the sound clip Już się, spokojnie, już się prawie pasek do końca.... from Star Trek Przerobiony Soundboard:

Już się, spokojnie, już się prawie pasek do końca....This sound is from Star Trek Przerobiony Soundboard

Star Trek Przerobiony Soundboard.

Go to the full soundboard with 56 clips