Have fun playing sound clips

Listen to the sound clip Tak, żebyś wiedział from Star Trek Przerobiony Soundboard:

Tak, żebyś wiedziałThis sound is from Star Trek Przerobiony Soundboard

Star Trek Przerobiony Soundboard.

Go to the full soundboard with 56 clips