Main Content

Play the sound Aj te koud i moeit ma koomn vraagn eh:This sound clip is from:

Beste quotes van Jonas Martroye zijn memorabele uitspraken tijdens het VTM programma "Blijven Slapen"

More Soundboards:

Popular Updated Hot