Main Content
Sound Added to Your Favorites Soundboard
Error Adding Sound
Error adding sound to your favorites.
Sound Reported
Sound reported and administrator has been notified.
Error Reporting Sound
Error reporting sound. Please use the Contact page.
Home > Kabouter Wesley Soundboard
787 3,343
Kabouter Wesley Soundboard

Kabouter Wesley Soundboard

A soundboard about Kabouter Wesley.

Bakkes dicht teringlijster
Ik ben de tovergieter
Ik ben de tovergieter
Ik haat vakantie
Ik haat vakantie
Ik haat werken in de tuin
Ik haat werken in de tuin
Ik zal niet slapen voor ik die dolfijn gevonden heb
Ik zal niet slapen voor ik die dolfijn gevonden heb
Kabouter Wesley Godmiljaar!
Op een dag
Op een dag
Spreek voor uzelf Nazibloem
TURBO TURBO
TURBO TURBO