Main Content
Home > Zbigniew Stonoga Soundboard
{{ soundUploadQueueCount }} sounds queued for upload and conversion Please wait animation
{{ _.round(soundUploadProgress) }}%


164

Zbigniew Stonoga Soundboard

Zbigniew Stonoga Soundboard
Aplikacja umożliwia odtwarzanie tekstów znanego Zbigniewa Stonogi, który od wielu lat prowadzi prowadzi akcje pomagające ludziom.
Zbigniew Stonoga Soundboard pozwala również na ustawianie wybranych dźwięków jako dźwięki powiadomień oraz proste wysyłanie dźwięków gotowych do odtworzenia przez popularne komunikatory.
Enable downloading:

More Soundboards:

Popular Updated Hot