Main Content
Sound Added to Your Favorites Soundboard

Log in or create an account to save your favorites, or they'll expire in 12 hours

Error Adding Sound
Error adding sound to your favorites.
Sound Reported
Sound reported and our moderators will review it shortly.
Error Reporting Sound
Error reporting sound. Please use the Contact page.
Home > Zaki Malik - Forza Horizon...
Alsjeblieft mijn auto, je hebt hem verdiend, je bent een prima coureur.
Een doorsnee coureur als jij die probeert een getalenteerde prins Als ik te verslaan, wat spannend.
Ik heb je onderschat? Het gaat me niet om die polsband. Het gaat me om de eer. We moeten nog een keer racen. En, deze keer durf ik mijn auto erom te verwedden dat je niet wint.
Misschien ben ik geboren met de gouden lepel in mijn mond, Maar ik had ook motorolie onder mijn nagels.
We zijn allemaal sterren in dit prachtige universum, maar sommige stralen wat feller dan andere.
Ze zeggen dat autoracen een sport is voor rijke mannen, maar voor mij is het geen sport. Het is een strijd op leven en dood.

Viral
Funny