Main Content
Sound Added to Your Favorites Soundboard
Error Adding Sound
Error adding sound to your favorites.
Sound Reported
Sound reported and our moderators will review it shortly.
Error Reporting Sound
Error reporting sound. Please use the Contact page.
Home > Jonas "Blijven Slapen" Best Quotes
Created by mr_breezy93 641 4,304
Jonas "Blijven Slapen" Best Quotes

Jonas "Blijven Slapen" Best Quotes

Beste quotes van Jonas Martroye zijn memorabele uitspraken tijdens het VTM programma "Blijven Slapen"

Aj te koud i moeit ma koomn vraagn eh
Ben vandeweeke nog in verlof
Bij deze
Da interesseerde mij nie echt
De waste
Denkt er nog ne keer over
Duizenden favoriete slowsongs
Fysiek ehh
Ge moet u ier bezig odn eh
Grote schlagerfan
I da eignlijk ma dadde slown
Jonas en koalas
Jonas komt uit zijn kot
Ke al ne keer rond gekeken
Khoop daje van bloemen houdt
Ki ze nie zelf gekoozn
Kik ga gij achter bloemn
Kouwe puree
Kweet nie ofdak daar geld kan aan geevn
Kweete nie ofdat te betalen valt
Kwille kik dingn doen mo
Lamskroontje
Lèkker
Ma nie espress
MartyParty
Nog geen één
Schlagernummer maakn
Schlectro
Scoutn in duitsland en ton dropn
Ti nie da mijn ouders hele daagn over de vloer koomn
Ti ol neegn en een kart
Ti zwaar eh
Trug na iezegem en na wielsbeke
Tzij zo tzij zo
Van al die anjoens moeje skeetn latn eh
Van Wielsbeke
We zitn ier
Wie zijne stijl i da nie