Have fun playing sound clips

Listen to the sound clip Troszeczkę spokojniej, grzeczniej from Star Trek Przerobiony Soundboard:

Troszeczkę spokojniej, grzeczniejThis sound is from Star Trek Przerobiony Soundboard

Star Trek Przerobiony Soundboard.

Go to the full soundboard with 56 clips