Main Content
Sound Added to Your Favorites Soundboard

Log in or create an account to save your favorites, or they'll expire in 4 hours

Error Adding Sound
Error adding sound to your favorites.
Sound Reported
Sound reported and our moderators will review it shortly.
Error Reporting Sound
Error reporting sound. Please use the Contact page.
Home > Kissers Soundboard
NSFW Audio: Use caution, some sounds may be offensive
Chemsex
Crystal Meth
Den er svær
Der var ingen grænser for, hvor meget pik jeg kunne..
Det er der ikke noget, der hedder
Det er ikke Danmark
Det er nordamerika
Det er positivt
Det har du fået helt galt fat i
Det skal du ikke spørge om
Det værste demokratiet kan
Dip dap dup
Du bliver min ukendte kollega
Fyldt op
Glem sagen
Hans spændende almindelige hverdagsliv
Hej Poul, din gamle pikspiller
Hovedet af!
Hvad er det, Kirsten gør, som er så godt?
Hvad ville du gøre?
Jeg er ærgerlig over det
Kamillete
Kan du give et godt eksempel på det?
Lær at stille et spørgsmål ordentligt
Limstift
Ned på knæ og hovedet af!
Og hvad mere?
Okay
Oliventræ
Rasmus: "Tilgiv mig"
Samtale: "Løgner"
Samtale: "Undskyld, høje frue"
Svedent landskab
Tak, nej..
Udsendelse: "Hvor er den sunde fornuft I Assens?"
Udsendelse: "Thyra Frank"
Udsendelse: "To forskellige ord"
Vi anerkender B-holdet
Vi giver jer en skammel at stå på
Vi skulle hygge os
"Stay On"-bonus
Øvha!

Viral
Funny