Main Content
Sound Added to Your Favorites Soundboard

Log in or create an account to save your favorites, or they'll expire in 4 hours

Error Adding Sound
Error adding sound to your favorites.
Sound Reported
Sound reported and our moderators will review it shortly.
Error Reporting Sound
Error reporting sound. Please use the Contact page.
Home > 2d.mizah (kopuk Kadriye) Soundboard
Allah senin belanı vermesin kadın
Aradığınız kaşar şuanda inkar ediyor lütfen daha sonra tekrar arayın
Bi dakika bekleyin lütfen
Hozgeldiniz sadece kendi merak ettiklerimi soracam
Kaşar diye biri yok burda
Napıon
Ne! Şuan yanımızda ta mı oturuo
Sürekli kulağım çınlıyor dolar beni konuşuyor her halde
Tatlım seni arıyorlar
Şimdi sıçtınız

Viral
Funny