Main Content
Sound Added to Your Favorites Soundboard

Log in or create an account to save your favorites, or they'll expire in 12 hours

Error Adding Sound
Error adding sound to your favorites.
Sound Reported
Sound reported and our moderators will review it shortly.
Error Reporting Sound
Error reporting sound. Please use the Contact page.
Home > VANDREAD VOCAL & ORIGINAL SOUNDTRACK...
2 0
VANDREAD VOCAL & ORIGINAL SOUNDTRACK ヴァンドレッド ボーカル&オリジナルサウンドトラック - Video Game Music

VANDREAD VOCAL & ORIGINAL SOUNDTRACK ヴァンドレッド ボーカル&オリジナルサウンドトラック - Video Game Music

Video game music from VANDREAD VOCAL & ORIGINAL SOUNDTRACK ヴァンドレッド ボーカル&オリジナルサウンドトラック for Anime. Published by Media Factory (2001).

1. trust
2. himegoto
3. ikutose haruka
4. what a wonderful world
5. iccohokusen ni ooabare
6. moetagiru ikari
7. kandoteki ni tachimukau
8. zukkoke te tohoho
9. fukai kanashimi
10. zouchou
11. ichizuna omoi
12. uchuu ni haseru yume
13. isoiso to kanchigai
14. setsunai kimochi
15. zetsubou
16. dita no nichijou
17. gunka no hibiki
18. fuan to gishin
19. wakiagaru yabou
20. yuusounaru tatakai
21. ooinaru gaika
22. relax
23. hanayakana nigiwai
24. tsuyosa to shinayakasa
25. awaremu kokoro
26. kareina tatakai
27. uchuu mitasu yami
28. ten o oou kage
29. michi naru kyouteki
30. tekishuu
31. dogfight
32. bangata shutsudou
33. dread
34. kinpaku
35. vandread dita
36. vandread meia
37. vandread jura
38. epilogue
39. send 'nyuu sousa
40. paycsis plagma
41. what a wonderful world (orugo ru ver)

Viral
Funny