Main Content
Sound Added to Your Favorites Soundboard

Log in or create an account to save your favorites, or they'll expire in 4 hours

Error Adding Sound
Error adding sound to your favorites.
Sound Reported
Sound reported and our moderators will review it shortly.
Error Reporting Sound
Error reporting sound. Please use the Contact page.
Home > Recep ivedik 8 (recep ivedik...
Created by Efekuska soundboard 272 1,532
Recep ivedik 8 (recep ivedik soundboard)

Recep ivedik 8 (recep ivedik soundboard)

Türkçe soundboard
Turkish soundboard
Turk soundboard
Recep ivdeik 7
Recep ivedik 7 sesleri

NSFW Audio: Use caution, some sounds may be offensive
Artık köyde daha değişik bir model var koçum
Bizim gerizekalı azım değil misin sen ya
Bunu kafanıza sokun
Burda mi uydun damış
Damış kipi horluyorsun hırıl hırıl
Git ahırda yat lan git ahırda yat
Günaydın canım
Hayırdır kardeş bir sıkıntı mı var
Kalk lan kalk, kalk
Muhtar kim lan
Napıyorsunuz orda
Pu sizin yapacağınız seçime
Selamaleyküm
Yok yağ

Viral
Funny