Main Content
Sound Added to Your Favorites Soundboard

Log in or create an account to save your favorites, or they'll expire in 4 hours

Error Adding Sound
Error adding sound to your favorites.
Sound Reported
Sound reported and our moderators will review it shortly.
Error Reporting Sound
Error reporting sound. Please use the Contact page.
Home > Duke Maguire - Forza Horizon...
Als je te nerveus bent, gaat het dan maar In de eerste bocht uit. Ik geef je wel een duwtje Als je wilt.
De hele wereld kijkt naar je stik er niet in en Als je dat toch doet, doe het dan goed.
De meisjes vinden dat krukken me goed staan. Nou, meisjes, ik zal jullie niet teleurstellen.
Hé ik deed die echt mijn best. Zullen we het nog eens proberen. Alleen jij en ik. Je krijgt mijn auto Als je me verslaat.
Ik hou van dit moment, Ik ben gek op adrenaline.
Je mag hem houden, kijk uit Als je naar zijn 3 schakelt. Ik denk dat de versnellingsbak stuk is.
Kun jij me vertellen welke van deze pedalen de rem is laat? Maar wie heeft er nou remmen nodig?

Viral
Funny