Main Content
Sound Added to Your Favorites Soundboard

Log in or create an account to save your favorites, or they'll expire in 4 hours

Error Adding Sound
Error adding sound to your favorites.
Sound Reported
Sound reported and our moderators will review it shortly.
Error Reporting Sound
Error reporting sound. Please use the Contact page.
Home > Skipper - Madagascar Kartz -...
NSFW Audio: Use caution, some sounds may be offensive
Avbryt uppdraget dyk, dyk dyk.
Bara ännu en erövring.
Bara leo vinkylar leo vinka.
Bomber och granater.
Bra jobbat då kan?
Bra jobbat killar.
Bra skjutet killar.
Brådska påminner.
Då märkte jag aldrig vad som hände.
Dags att öka tempot.
Dags för lite pingvin makt.
Där det finns hopp, där finns det seger.
Därefter på med bajonetter?
Den här killen är som grus i vårt maskineri.
Den här kommer direkt ur formen eller är han ur form?
Det är inte över för flodhästen, sjunger killar.
Det är vi eller de?
Det där är ett fint litet vapen.
Det här är vad jag talar om.
Det här blev precis otrevligt.
Det var en.
Du har skulden till det här, kowalski.
Du kan leda bakifrån ers höghet.
Du rör dig som en pingvin, och jag menar.
Färdig, utrustade och redo.
Ge dom, fingret, killar.
Grönt betyder inte körd.
Han åt oss, i alla fall inte ännu.
Hitta näsduk menige. Vi har en slemklump i hasorna.
Huvudet bland molnen, resten i dammoln.
I näbben.
Ingen nåd soldater.
Ingen reträtt? Vi ger oss aldrig.
Inkommande.
Ja tycker den är snygg och lite hypnotisk.
Ja, jag är apans morbror.
Jo, det här blev precis otrevligt.
Ju större då mer, desto tyngre blir deras fall.
Känns smärtan av nederlag, killar.
Killar vi håller oss till planen och så får vi åka hem allihopa.
Killar vi kör renhårigt om vi åker fast.
Kolla där fyrfoting.
Kowalski, vad är det där?
Låt dom inte se dig gråta.
Meny rego cookie dags att köra.
Mitt i mellan skinkorna.
Motstående tummar ha.
Nästa gång han kommer förbi killar hosta på honom.
Natt story och så vidare och så vidare i like it.
Naturen förtjänar bättre.
Nej duger inte.
Ni gör mig stolt att vara eran ledare.
Nu är det vi som styr killar.
Nytt uppdrag killar slår den där basten.
Och det är därför dom kallar mig skepparn.
På menyn idag skalle.
Pingvin gänget upp med hakan.
Problemet löst till här.
Raska på killar.
Raska påkallar.
Råttorna har lämnat skeppet.
Rico ställage.
Rico vi lämnar ingen boll efter oss.
Rico, låt oss skicka trollet tillbaka till träsket.
Så dom vill ha det så här, va?
Sätt upp den på kurage jävlar anamma och silvertejp.
Se upp killar.
Skjut och glöm killar. Vad var det jag sa?
Slår dom där i er ont.
Söt gosse vid kl. 6.
Stirrar du på oss?
Tjej svara stjärtfjädrar.
Ut med bröstet upp med hakan skärpning, killar.
Vad är svart och vitt och i backspegeln.
Väl spelat, rico.
Vem bjöd in hårboll?
Vem säger att pingviner inte kan flyga?
Vi är fåglar som inte kan flyga, men köra dom andra har inte en chans.
Vi är på väg in i fiendeland gravar.
Vi börjar få slut på tid.
Vi får inte misslyckas, men vi gör ändå.
Vi gav dom nackdel ryttare.
Vi har verktygen och vilja.
Vi kanske har förlorat kriget, men vi förlorade striden också.
Vi kommer behöva fler randiga hästkraft.
Vi lever fortfarande killar.
Vinnaren tar allt.
Är glänsande och den är vår.
Åt upp för dom godaste.

Viral
Funny